STRONA GŁÓWNA O MNIE GABINET PSYCHOTERAPII GABINET MUZYKOTERAPII AKTUALNOŚCI KONTAKT 09/17/2019
Nawigacja
MOJE PUBLIKACJE
ARTYKUŁY
Udział w konferencjach
Seminarium
FORUM
Linki
GALERIA
Kategorie Newsów
Download
Kontakt
Szukaj
INFORMACJE

DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
SŁOWNICZEK PSYCHOANA...
PROJEKT USTAWY O ZAW...
SŁUCH MUZYCZNY A SŁ...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
Na Forum
Najnowsze Tematy
удобрения Đ...
куп...
бор...
куп...
удо...
Najciekawsze Tematy
WARSZTATY Z MUZYK... [1]
удобрениŃ... [0]
ку... [0]
бо... [0]
ку... [0]
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 89
Nieaktywowany Użytkownik: 1151
Najnowszy Użytkownik: acuyozef
.
Site Meter
MUZYKOTERAPIA W SCHIZOFRENII
Muzykoterapia
 Muzykoterapia pomaga zniwelować charakterystyczne dla schizofrenii objawy depresji, lęku i emocjonalnego wycofania. W przeprowadzonym w 4 szpitalach małym badaniu naukowcy z Londyńskiego College'u odkryli, że zachęcanie pacjentów do wyrażania samych siebie przez muzyką łagodziło ich symptomy chorobowe.

Wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że leczenie psychologiczne może pomóc osobom ze schizofrenią, ale wcześniej wypróbowywano je tylko w okresach remisji. Nasze studium wykazało, że muzykoterapia stanowi skuteczną metodę pracy także podczas nawrotów — powiedział dr Mike Crawford, autor tekstu opublikowanego na łamach British Journal of Psychiatry.

Farmakoterapia schizofrenii koncentruje się na eliminowaniu objawów, ale leki mogą wywoływać skutki uboczne, takie jak tycie, zwiększone ryzyko cukrzycy i dysfunkcji seksualnych.

Pacjenci w omawianym studium byli leczeni standardowo albo do tego standardu dodawano jeszcze muzykoterapię, składającą się z 12 sesji. Zachęcano ich do wyrażania siebie przy użyciu różnych instrumentów.

Okazało się, że większą poprawę odnotowano w grupie biorącej udział w muzykoterapii (chociaż badaczom nie udało się całkowicie wyeliminować lub kontrolować innych czynników, np. nasilenia choroby, a całe zagadnienie wymaga dalszych testów na większej próbie).

Autor: Anna Błońska
Źródło: Kopalniawiedzy.pl


KOMENTARZ


Informacja o korzystnym wpływie muzykoterapii na pacjentów schizofrenicznych nie jest czymś nowym dla muzykoterapeutów. Muzykoterapia na oddziałach psychiatrycznych od wielu lat stosowana jest w niektórych ośrodkach medycznych w Polsce, zwłaszcza we Wrocławiu i Warszawie. Najczęściej ordynowana jest w drugim okresie leczenia, tj. po wyrównaniu stanu psychicznego pacjenta za pomocą środków farmakologicznych; mówiąc najprościej, stosowana w okresie, gdy dochodzi do względnego przywrócenia równowagi pomiędzy procesami pobudzenia i hamowania.

Z kolei z doniesień angielskich badaczy i klinicystów wynika, że terapię dźwiękiem można stosować również w stanach psychotycznych; terapia polega nie tyle  na słuchaniu ustrukturyzowanych utworów muzycznych ( np. Bacha, Vivaldiego, Haydna, Haendla, czy Mozarta), co na aktywnym  kontakcie z muzyką - z użyciem instrumentów muzycznych.

Odwołując się do dotychczasowych doświadczeń  i naukowych doniesień polskich muzykoterapeutów - klinicystów (zwłaszcza wrocławskich i warszawskich), którzy od przeszło 30 lat badają skuteczność muzykoterapii w leczeniu nerwic i psychoz,   efekty angielskich terapeutów można wytłumaczyć w następujący sposób:
  • gra na instrumentach muzycznych może wpłwyać regulująco na procesy pobudzenia i hamowania; efektywność tej formy aktywności muzycznej może być zbliżona do działania ordynowanych przez lekarzy środków farmakologicznych - gra na instrumentach pozwala uwolnić nadmiar napięć wewnętrznych (działanie katarktyczne w rozumieniu orfickim), co w efekcie  przynosi uspokojenie; z kolei wykonywanie ustrukturyzowanych tematów rytmicznych wpływa m..in. porządkująco na czynności bioelektryczne mózgu,
  • głośna gra na instrumentach zapobiega destrukcyjnemu  i autodestrukcyjnemu rozładowywaniu agresji; muzykoterapia pozwala na tzw. pozytywne przemieszczenie impulsów agresywnych (w momencie, gdy chory odczuwa potrzebę niszczenia znajdujących się w pobliżu przedmiotów, bądź zaczyna przeklinać, można mu zaproponować inną, bardziej konstruktywną formę ekspresji, np. podsunąć dużych rozmiarów bęben, na którym może rozładować nadmierny stan pobudzenia),
  • za pomocą instrumentów łatwiej jest wyrazić emocje, niż przy użyciu słowa; wykonanie prostych czynności motorycznych nie wymaga takiego wysiłku umysłowego, jak dokonywanie złożonych operacji intelektualnych, niezbędnych do werbalizacji procesów intrapsychicznych;  jest to szczególnie istotne w okresie, gdy pacjent znajduje się w stanie  psychozy, a  jego funkcje poznawcze poważnie są zaburzone,
  • aktywizacja funkcji manualnych pobudza ośrodki ekspresji werbalnej; należy tu  m.in. wspomnieć o anatomicznych powiązaniach pomiędzy ośrodkami mowy a ośrodkami odpowiadającymi za czynności manualne; te wzajemne zależności można zaobserwować szczególnie w tak skrajnych przypadkach, jakim jest np. 4 - kończynowe porażenie mózgowe dziecięce, z przewagą spastyczności  w obrębie kończyn górnych; u osób  tych mowa jest znacznie bardziej zredukowana, niż u dzieci z przewagą spastyczności w  obrębie kończyn dolnych; takie korelacje  (aktywność manualna - aktywność werbalna)  wykazała już dawno również psychologia rozwojowa, opisując rozwój funkcji manualnych i mowy u dziecka zdrowego; zakładając, że podobne sprzężenia neurofizjologiczne występują u osób schizofrenicznych, poprzez grę na instrumentach, można  pośrednio stymulować ośrodki mowy [inne przykłady podałam w artykule, dot. stymulacji funkcji słuchu fonematycznego],
  • gra coraz bardziej uporządkowanych tematów rytmicznych, ze zróżnicowaniem agogicznym i dynamicznym, wpływa korzystnie na usprawnienie poziomu koncentracji uwagi pacjenta; lepsza koncentracja na zjawiskach metro - rytmicznych,  z czasem  pozwala lepiej skupić uwagę na  bardziej złożonych pod względem akustycznym i semantycznym komunikatach słownych; to z kolei prowadzi do wzmocnienia mechanizmów kontroli i samokrytycyzmu nad własnym zachowaniem,
  • ze względu na swój uniwersalny kod językowy, komunikat dźwiękowy może być zrozumiały dla każdego zdrowego odbiorcy; stąd "muzyczne wypowiedzi" chorego na temat  jego emocjonalnych przeżyć są bardziej czytelne dla otoczenia, niż  jego ekspresja werbalna;  gdy improwizujący pacjent spotka się z rezonansem i zrozumieniem ze strony słuchacza, czuje się mniej wyalienowanym, zmniejsza się też jego lęk przed odrzuceniem i potrzeba  autystycznego wycofania,
  • komunikat dźwiękowy może wydawać się dla chorego  mniej zagrażający, niż komunikat werbalny; pacjent w mniejszym stopniu obawia się wyrażać swoje agresywne uczucia muzycznie, niż za pomocą słowa; może mieć większą pewność, że nie spotka się z odwetem, czy karą ze strony otoczenia za ujawnienie agresywnych i destrukcyjnych impulsów; 
  • instrument muzyczny może być traktowany jako tzw. obiekt przejściowy w komunikacji interpersonalnej - pacjent komunikuje emocje najpierw za pomocą symboli akustycznych, a gdy poczuje się bezpieczniej w relacji z terapeutą, czy grupą, próbuje wyrażać siebie za pomocą słowa; komunikacja pomiędzy muzycznym "ja"  - pacjentem a zewnętrznym obiektem muzycznym (osobami, które uczestniczą w muzycznym dialogu), jest swoistym pomostem pomiędzy rzeczywistością wewnętrzną pacjenta a rzeczywistością zewnętrzną - światem ludzi zdrowych; instrument to swoiste spoiwo, które pozwala stopniowo przechodzić z pierwotnych i prymitywnych form ekspresji do bardziej złożonych i wyższego rzędu, opartych na zasadzie rzeczywistości;
  • ucząc się różnicować emocje muzyczne, pacjent stopniowo zaczyna różnicować emocje własne i cudze (tu mogą być pomocne różnego rodzaju ćwiczenia muzyczne na zadany temat, np.: "Zagraj złość", czy "Zagraj smutek"); najpierw "wypowiada" je za pomocą dźwięku, następnie za pomocą słowa; próbuje  rozpoznawać je także u innych pacjentów;
  • prowadząc różnego rodzaju dialogi muzyczne - na początku w diadzie, a następnie w triadzie (np. z grupą), pacjent uczy się podtrzymywać relacje z drugim człowiekiem; zmniejsza się  także jego lęk społeczny, czy lęki prześladowcze (paranoidalne).
 
 Niestety, nie wszyscy psychiatrzy podchodzą pozytywnie do terapii muzyką  Część z nich  albo nie wierzy w skuteczność tej metody "leczenia", albo wręcz się jej obawia. Jednak jak wynika z moich obserwacji, większość przytaczanych przez nich kontrargumentów, nosi  bardziej znamiona intelektualizacji ,racjonalizacji, czy po prostu zwykłych spekulacji, niż opiera się na kazuistyce, czy naukowych faktach.Część z nich nie orientuje się również w programie kształcenia studiów muzykoterapeutycznych, a kompetencje muzykoterapeutów ocenia wyłącznie poprzez pryzmat własnych umiejętności.

Co ciekawe, większość z nich szczególnie nieufnie podchodzi do aktywnych form muzykoterapii, opartych na improwizacji instrumentalnej. Prezentują całkowicie biegunowo odmienne postawy do tych, które można zaobserwować wśród angielskich uczonych i polskich psychiatrów- terapeutów - ze wspomnianych przeze mnie wcześniej warszawskich i wrocławskich ośrodków.

Pewna grupa psychiatrów wyraża obawę, że dźwięki instrumentów perkusyjnych (zwłaszcza marakasów, czy bębnów) mogą pacjenta zdekompensować i wywołać nawrót urojeń /halucynacji, np. słuchowych. Z tymi obawami nie mogę się zgodzić, gdyż przeczą temu wieloletnie doświadczenia muzykoterapeutów - praktyków.

Po pierwsze - choroba nie tkwi na zewnątrz pacjenta, tylko w nim samym; to nie dźwięk może być źródłem urojeń, tylko procesy, jakie zachodzą w mózgu pacjenta; poza tym czynnikiem wydobywającym rozwijające się od dłuższego czasu stany psychotyczne równie dobrze może stać się każdy innym bodziec, np. wizualny - plama atramentowa, czy mina lekarza; czy  w takiej sytuacji psycholog, czy lekarz będzie rezygnować z badania pacjenta?

Po drugie - na zajęciach muzykoterapeutycznych, prowadzonych przez specjalistę, nie istnieje coś takiego, jak chaos dźwiękowy; nawet jeśli w grupie przeważają pacjenci improwizujący na "szumiących" marakasach, to nie może być mowy o bezkształtnej plamie dźwiękowej, gdyż wszystko odbywa się pod kontrolą terapeuty - terapeuta czuwa nad tym, aby rytm muzyczny, posiadał swoją strukturę; zatem to nie chaos panuje na zajęciach, lecz raczej chaos u odbiorcy - np. u lekarza, czy innego terapeuty - który z braku kompetencji muzycznych, nie potrafi różnicować słuchem i uwagą struktury dźwiękowej; na zajęciach muzykoterapeutycznych obowiązuje zasada: od chaosu - do struktury, od dezintegracji - do integracji; terapeuta jest od tego, by nadać porządek muzycznej improwizacji pacjenta, czyli zintegrować  pofragmentaryzowane komunikaty muzyczne.

Po trzecie - głośne dźwięki wydobywane na instrumentach, takich jak bębny, nie zagrażają wzrostem agresji pacjentów, gdyż próg pobudzenia osób psychotycznych, przyjmujących duże dawki leków psychotropowych, jest znacznie wyższy, niż u osób zdrowych, czy neurotycznych; pacjenci schizofreniczni potrzebują znacznie większej i silniejszej stymulacji, żeby cokolwiek poczuć, niż osoby wysoko reaktywne; zatem lęki personelu medycznego, że muzykoterapia na instrumentach może tylko pogłębić nadmierny poziom pobudzenia chorego są nadmiarowe i  wynikają raczej z ich podwyższonej  reaktywności na dźwięk, niż samego pacjenta (o  odmiennej reaktywności na muzykę personelu medycznego i pacjentów schizofrenicznych obszernie pisała dr Elżbieta Galińska w jednym ze swoich artykułów ).
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Ostatnie aktywne Tematy
Wątek Odpowiedzi Ostatni Post
удобрения для Ń... 0 agrohimbim 17-09-2019 14:15
купи... 0 agrohimbim 04-05-2018 16:01
боре... 0 agrohimbim 24-04-2018 06:16
купи... 0 agrohimbim 13-04-2018 05:16
удоб... 0 agrohimbim 12-04-2018 06:07
прот... 0 agrohimbim 11-04-2018 07:28
герб... 0 agrohimbim 01-04-2018 06:12
стим... 0 agrohimbim 30-03-2018 18:57
прим... 0 agrohimbim 27-03-2018 10:19
агро... 0 agrohimbim 26-03-2018 12:09
прот... 0 agrohimbim 18-03-2018 22:53
герб... 0 agrohimbim 12-03-2018 01:41
удоб... 0 agrohimbim 11-03-2018 04:56
диам... 0 agrohimbim 10-03-2018 06:26
купи... 0 agrohimbim 02-03-2018 01:34
крис... 0 agrohimbim 01-03-2018 01:31
прим... 0 agrohimbim 11-02-2018 22:57
виал... 0 agrohimbim 09-01-2018 23:44
прот... 0 agrohimbim 12-11-2017 19:48
купи... 0 agrohimbim 09-11-2017 11:12
. . .
Polecam
CENTRUM PSYCHOLOGII WSPÓŁCZESNEJ W KIELCACH
Link
Muzykoterapia
GABINET MUZYKOTERAPII W KIELCACH
Link
WARSZTATY
AKTUALNOŚCI!
MUZYCZNE
WARSZTATY KREATYWNOŚCI
I
WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO
Link
WARTO ZAJRZEĆ
Zegar

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie